Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008
Alexander J. MacGillivray
Κρατώντας το χρόνο για τον Μίνωα: Στοιχεία για τη μέτρηση του χρόνου στη Μινωική Κρήτη

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008
Tom Brogan
Η ύστερη Προανακτορική και Παλαιοανακτορική περίοδος στην περιοχή του Μιραμπέλλου Ανατολικής Κρήτης: στοιχεία από πρόσφατες έρευνες

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009
Τούλα Μαρκέτου
Η Κύρβη πέρα από το μύθο: η τέχνη και η αρχιτεκτονική του ΥΧ Ι οικισμού στα Τριάντα της Ρόδου

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
Γιάννης Τζεδάκης
Αρμένοι: Νεκροταφείο, πόλη, περιβάλλον χώρος

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009
Luca Girella
Ο θολωτός τάφος στο Καμηλάρη κοντά στη Φαιστό: νέα στοιχεία από μια παλιά ανασκαφή

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009
Δημήτρης Μάτσας
Το Βορειοανατολικό Αιγαίο και η Μινωική Κρήτη κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού

Πέμπτη 14 Μαΐου 2009
Jean-Claude Poursat
Η ιστορία δύο κτιρίων. Η δομή και λειτουργία ενός Παλαιοανακτορικού συγκροτήματος υψηλής τάξης: η Συνοικία Μ των Μαλίων

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009
Vasif Şahoğlu
Ανασκαφές στον Τσεσμέ - Bağlararası: Νέα δεδομένα για τις σχέσεις της Δυτικής Μικρασίας με τη Μινωικη Κρήτη

 

Next Seminar


Friday 12 May 18.30

M. Marthari
Raos on Thera...

read more...