Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010
Philip Betancourt
Οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις του Λασιθίου με την υπόλοιπη Κρήτη: τα στοιχεία από τον Άγιο Χαράλαμπο

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010
Santo Privitera
Η ζωή και η αποθήκευση στο ΥΜ ΙΙΙ χωριό της Αγίας Τριάδας: ένα κέντρο δεύτερης τάξης δίπλα σε έναν πρωτεύοντα οικισμό στη δυτική Μεσαρά

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010
Γιώργος Βαβουρανάκης
Ταφική τελετουργία και κοινωνική δομή λίγο πριν και αμέσως μετά την ίδρυση των πρώτων ανακτόρων

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011
Βασίλης Πετράκης
Ιχνηλατώντας τον άνακτα: Συνάγοντας το ρόλο του ηγεμόνα στην Υστερομινωική ΙΙ-ΙΙΙΒ Κρήτη από την ανάλυση των τεκμηρίων Γραμμικής Β

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011
Gerald Cadogan
Η Πρωτομινωική Κνωσός: μερικές νέες σκέψεις

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
Loeta Tyree
Τα τέχνεργα ως ενδείξεις Νεοανακτορικών τελετουργιών σε σπήλαια: μία επανεκτίμηση

Παρασκευή 8 Απριλίου 2011
Todd Whitelaw & Αντώνης Βασιλάκης
Κνωσός: οι μακροχρόνιες δυναμικές ενός προϊστορικού αστικού κέντρου

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011
Saro Wallace
Επανεξετάζοντας το Καρφί: στοιχεία για «επιτυχημένη κατάρρευση» στην Κρήτη κατά τον 12ο αιώνα π.Χ.

 

Next Seminar


Friday 12 May 18.30

M. Marthari
Raos on Thera...

read more...