Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
Άρτεμις Καρναβά
Μινωικά νεοανακτορικά σφραγίσματα από το Ακρωτήρι Θήρας: μία λειτουργική και εικονογραφική προσέγγιση

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
Φραγκούλα Γεώρμα, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Ιωάννης Μπίτης
Το κτίριο Β στο Ακρωτήρι της Θήρας

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015
Walter Gauss
Η Κολώνα της Αίγινας, ένας κόμβος στο κεντρικό Αιγαίο: Ελλαδική, Κυκλαδική ή/και Μινωική;

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
Σέβη Τριανταφύλλου
Η διαχείριση του θανάτου στην Προανακτορική και πρώιμη Παλαιονακτορική Κρήτη: μία νέα ματιά στα σκελετικά κατάλοιπα

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
Μεταξία Τσιποπούλου
Διερευνώντας κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στον Προ- και Παλαιο-ανακτορικό Πετρά: το νεκροταφείο των Τάφων-Οικιών

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
Αλεξάνδρα Καρέτσου
Συμβολισμός και εικονογραφία στις λάρνακες του ΥΜΙΙΙ Α2-Β νεκροταφείου του Καλοχωραφίτη Μεσαράς

 

Next Seminar


Friday 12 May 18.30

M. Marthari
Raos on Thera...

read more...